startside | havet og havbunden

Billedegalleri

San Michele bugten befinder sig på den nordlige side af C zonen i det Fredede område Cape Portofino.. Oprettelsen af naturparken mellem Punta del Faro og Punta Chiappa har betydet at livet i havet er blomstret kraftigt op. Havbunden består overvejende af sand med store koncentrationer af posidonia (blomstrende havgræsser) (Posidonia oceanica). Havet er ikke dybt her, og det er beskyttet mod sejlads, som pågår i området til og fra Portofino.
Fredede område Cape Portofino.

scorpena
De store områder med blomstrende havbund udgør et perfekt habitat for myriader af smådyr som gemmer sig her og lever her. På 12 meters dybde er der havdadler (en art musling). Arten er beskyttet, men har været genstand for indsamlinger, som har betydet væsentlige ødelæggelser af revet. På jagt efter næring i sandbankerne er der mange forskellige fiskearter (Lithognathus mormyrus, Diplodus sargus, Sparus aurata, Scoraena scrofa) og de intelligente blæksprutter (Octpalateopus vulgaris).

Som det er fremhævet i "Dykning i Portofino" er variationen af arter i havet vores rigdom. Bogen er en god guide i opdagelsen af de skønneste og og bedst kendte dykkergange i det beskyttede havområde. Den prøver at skabe nysgerrighed hos læseren ved at pointere rigdommene i havet. Det er ikke forkert at betragte dette område som et af de mest interessante i Middelhavet. Faktisk er universitetet i Genoa løbende i gang med studier af havfloraen for at bevare de bedste forhold for denne.

murena